Нищо общо с пещерите, но е за Церово…

„Но на някой места е все още силно желанието да се сключва и църковен брак. Например в с. Церово, софийско, от 11 брака през 1959 г. 5 са сключени с участието на свещеник. Очевидно социалистическата съзнателност на тези трудещите се не е много висока. Задачата на обществеността там е да води още по-целенасочена научна-атеистична пропаганда за рязкото ограничаване на броя граждани, които се венчават в църква”
Беседи по комунистическа нравственост, София, 1962 г. стр. 230

Статията на С. Стаменов “БЕЗДЪННИЯ ПЧЕЛИН – В бездната на най-дълбоката пещера пропаст у нас” от 1931 г.

По долу представяме статията на С. Стаменов “БЕЗДЪННИЯ ПЧЕЛИН – В бездната на най-дълбоката пещера пропаст у нас” публикувана в списание НИВА, год III, брой 27, от 30.IV.1931 г. Още →

Скица и описание на пещерата Сармусака на инж. Павел Петров от 1901 г.

По-долу ще изложим скицата и описанието на пещерата Сармусака, намираща се в чертите на град Ловеч, дело на един от пионерите на пещерното движение в България – инж. Павел Петров. Това е най-ранното ни свидетелство за документирана пещера от него. Съхранява се в личния му фонд – Ф. 1638К, оп. 1, а.е. 560., отложен в Централния държавен архив. Още →

Black Diamond nForce – водещ самохват за пещери?

Идеята да се направи лостов самохват, който да бъде лесен и удобен като класически водещ не е нова. Преди повече от три десетилетия Kong-Bonaiti пускат на пазара такъв, но поради неизвестни на мен причини той е спрян от производство.
Днес, Black Diamond предлагат, спокойно мога да кажа, ремейк на въпросния Kong-Bonaiti. Като го наричам ремейк, аз изобщо не влагам лоши чувства – напротив, благодарен съм им, че отново някой пусна на пазара тази толкова удачна конструкция!!! Още →

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА СТАТИЧНИТЕ ВЪЖЕТА

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА СТАТИЧНИТЕ ВЪЖЕТА

Статичните въжета, по правилно е да се наричат полустатични, подлежат на европейски стандарт EN 1891. Според него те се разделят на два типа А и В.
Още →