Материали

  1. АБВ на mexнukama на единичното въже
  2. ТЕВ – сканиран документ на „Техника на единичното въже“(122МВ) от Жорж Марбак – Бернард Тур, линк за сваляне –  http://www.archive.org/details/TehnikaNaEdinichnotoVazhe
  3. Правила за изпълнението и видове У закрепвания
  4. Един хубав материал посветен на пещерното картиране. Авторът е Кен Граймс от австралийската спелео федерация, а адаптацията на български е дело на Живко Петров с редактори Велко Велев  и Михаил Хаджитодоров –  линк.
  5. Две полезни презентации за опасностите от измръзвания и хипотермия – Hypothermia Peter Temesvari – Hungary и втората – хипотермия. Презентациите са от сайта на АСО България от конференцията през 2011.
  6. Тактика и методика при картирането в пещери. Превод на раздела „Топографиране“ от книгата „Вертикал“ на Алън Уерилд – линк.
  7. Наръчник по спасяване – превел от руски Атанас Раков.
  8. Динамични въжета – статия на английски с подробно обяснени характеристики
  9. Фактор на падане – статия на английски конкретно за катерене, но добре обяснена
  10. Съвети за картиране с Топодроид и Терион

 

Изкачване на междинни прехвърляния, възли и смяна на посоката, движение по парапети

Схема на изкачване на междинни прехвърляния, възли и смяна на посоката, движение по парапети

 

Изпълнение на междинни прехвърляния, възли и смяна на посоката, движение по парапети

Изпълнение на междинни прехвърляния, възли и смяна на посоката, движение по парапети

 

Правила при експлоатация на полиспастите

Правила при експлоатация на полиспастите

 

Вертикален транспорт на товари

Вертикален транспорт на товари