Организация и тактика

Изтегли

Проникване в познат обект

 1. Избор на обект. Защо отиваме там (цели?). С кого отиваме и подходящо ли е мястото за хората, с които отиваме. Преценяване на възможностите.
 2. Подбор на материална база. След като е познат обект вече знаем какво и колко да вземем…недопустимо е да бъдем балачари! Организиране на нужния инвентар (модела “взимаме-връщаме”)
 3. Съобразяване с метерологичните условия.
 4. Запознаване на други с целите и идеите на проникването…контролно време.

Теренен обход

Когато тръгваме на такъв тип теренен обход (за не повече от един ден) взимаме със себе си следните неща като фактора тегло ни интерсува така да се каже:

 • Гащеризон(лек), обувки или ботуши, ел.осветление + каска, лична екипировка
 • Прониквачна торба: въже 50м. 9мм., ленти и прусаци, спитарник, чук, ръкохватка, планки и удължители, леки карабинери
 • Раница за повърхността: карта, компас, GPS, боя и четка за маркиране, евентуално картировачни материали (зависи от целите), аптечка, вода и храна, подходящо облекло

Търсене и проникване в непозната пещера

 1. Насочване към определен район или място. Разделяне на района на зони, които се проверяват системно и поетапно или щурм към най-перспективни на първо четене места. Различни фактори са в сила.
 2. Маркиране на потенциални обекти (GPS, поставяне на маркер, грубо нансяне върху топография…)
 3. Формиране на прониквачни групи. В неизвестна потенциална пещера влизат двама. Екипирането е бавен процес, докато единия екипира, другия мръзне…ротация. Екипирането става от опитни пещерняци и въпреки всичко се извършва внимателно. Оглеждате всичко, отбелязвате всяка подробност: течения, влага, лед, сняг, лабилни камъни, блокажи, вода…Даване на еднозначен отговор: “продължава ли?”
 4. Подземен бивак. Изгражда се или постепенно от всяка група или наведнъж от по-голяма, която има за цел организирането на бивака. От особена важност е избора на подходящо място: далеч от каменопади и безопасно от наводнения… течения, релеф.
 5. Разекипиране. Според характера на пещерата, релефа, метеорологичните условия, субективни фактори, численост, цели, бъдещи планове…
 6. Техническо описание. Описание на всички препиятствия (отвеси, прагове, траверси, водопади…) и необходимия инвентар за тяхното преодоляване. Най-лесно, когато се разекипира без да се развръзват възлите и другите елементи.

Организиране и провеждане на една експедиция

 1. Избор на приоритетен район или обект. Научна или спортна експедиция. Подбор на участниците, фактора “търпимост”. Избор на: отговорник по материална база, отговорник по храната, отговорник по административната подготовка, … утвърждаване на състава от БФСп при пропасти над 1000м.
 2. Събиране на информация за района на експедицията
  • Местоположение, подход, транспорт, места за бивак, юридически формалности относно посещението на района (държава, национален парк, защитена територия, зона с специален режим), набавяне на топо карти и GPS данни. Геоложки, хидроложки, климатоложки, биоложки и исторически (какво и от кого е направено до момента, остановяване на директни връзки) данни.
  • Етнографкси сведения. Религия, обичаи, празници, разбирания, език за комуникация…сведения за района от всякакво естество
 3. Административна подготовка – разрешение от нужните инстанции, ако е необходимо. За чужбина: паспорти, митнически формалности, гранични документи, визи, лични документи, разрешително от местните органи, кореспонденция с местния спелеоклуб, федерация, заинтересовани лица…
 4. Подготовка на материална база
  • Групова екипировка – според обекта/обектите
  • Бивачни съоръжения/материали – според географската ширина, сезона, надморската височина
  • Средства за свръзка на повърхността и друга специализирана екипировка
 5. Храна
  • За бивака/базовия лагер – разнообразна, питателна и в необходимо количество
  • За пещерите – бързоразграждаща се. Въглехидрати/висококалорчна, витамини. Сушени плодове и ядки.
  • Това, че сме на експедиция не означава, че не трябва да се храним добре, напротив. Хранителния режим е изключително важен за експедиционния живот. На експедиция се създават нужните удобства за по-комфортен и приятен престой. Зависи къде сме,разбира се…
  • Опаковане (как да опаковаме?). В зависимост от транспорта, в зависимост от храната, в зависимост от деня на консумиране, в зависимост от отдалечеността на обекта, температурата, географската ширина, надморската височина…
 6. Документация и отчет. Пред кого, защо…Масовост на резултатите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *