Пещерен клуб “Под Ръбъ” ще организира курс за обучение на пещерняци.

Пещерен клуб “Под Ръбъ” ще организира курс за обучение на пещерняци.

Обучението ще включва:
– проникване в пещери и пропасти;
– усвояване на техники за преодоляване на отвесни пасажи;
– оказване на първа помощ;
– познавателна част включваща приложна за пещерите география, геология, картография, биология и археология.

Ще се провеждат лекции през седмицата след работа и практически занимания през почивните дни.

Курсът ще се проведе в рамките на 3 месеца: Март, Април и Май, цената на курса е 70 лв. Обучението ще завърши с полагане на практически и теоретичен изпит.

Първото събира на на желаещите ще е на 25.02 /сряда/ от 19:30 h в https://initlab.org/

За повече информация – email: pod_rb@abv.bg. или 0878320885

 

Aвтоблокиращи рапелни съоръжения

   В този материал ще се опиAвтоблокиращи - 01таме да разгледаме и съпоставим най-популярните автоблокиращи рапелни съоръжения, по-известни като стоп десандьори, от гледна точка на използването им в пещерното дело*. И за това е нужно първо да разясним какво разбираме под автоблокиращи рапелни съоръжения. Това са съоръжения, които в случай на ЗАГУБА НА КОНТРОЛ НАД ВЪЖЕТО предотвратяват свободното падане на пещерняка през въжето, като след това рапелът може да бъде продължен без допълнителни манипулации, като откачане на водещия самохват, а само чрез функциите на самото съоръжение. Това предимно се осъществява чрез лост, който докато е управляван, съоръженията работят, а когато управлението спре те блокират. Още →

Правила за изпълнението и видове У закрепвания.

У закрепванията са дублирани закрепвания, при които натоварването се разпределя едновременно и на двете опори.

Основните предимства на У закрепванията са:
– Практически нулев фактор на падане при разрушаване на някоя от опорите.
– Възможността въжето да се позиционира прецизно в отвеса в най-безопасната и удобна позиция.

Урок 2.1 фиг. 1Основният недостатък е:
– Сумираното натоварванията върху опорите е по-голямо от номиналното натоварване – фиг 1.

Разглеждайки фиг. 1 разбираме, че максимално допустимия ъгъл, който сключват раменете, трябва да бъде не повече от 120 градуса. В практиката препоръчваме да използвате следното правило:  Ъгълът, сключен между рамената на У-то трябва де е остър или най-много прав, но никога тъп.
Поради това, че тези закрепвания са дублирани коремите за преминаването им мога да бъдат изцяло съобразени с удобството. Още →

Скрепяващият седалката майон

Това е основното съоръжение скрепяващо седалката ни с осигурителния ремък, гръдния самохват и съоръжението за спускане. Всеки пещерняк знае колко отговорна джаджа е той. С развитието на техниката се появиха няколко варианта изпълняващи тази функция. Първоначално пещерняците са използвали стоманени “швейцарци” – карабинери с бъбрековидна форма. Впоследствие те биват заменени с далеч по-надеждните майони /Maillon rapide/ на френската фирма Peguet. В ден днешен отново се налагат конструкции, по същество карабинери, които изпълняват функцията на скрепяващия седалката майон. Такива са Petzl Omni и Courant Moka. Още →

Съпоставка между новите гръдни самохвати на Petzl и Kong

 

1В последно време на пазара се появиха нови серии самохвати на някои водещи производители, първоначално KONG – FUTURA съставена от водещ, гръден и крачен, а от 2013 г. и нови PETZL BASIC, CROLL и PANTIN. Тези модели се отличават с по-малко тегло, по-малки габарити и нов дизайн. По-долу ще сравним само гръдните модели на тези фирми. На въпроса защо само гръдните ще отговоря, че водещите в случая са различни класове: Petzl предлагат тип щрумф, макар и с подобрения в захвата, докато Kong – откровено водещ самохват със специализирана ръкохватка (съответно ляв и десен), което би направило съпоставката им крайно субективна. Що се отнася до крачните, те за съжаление не са достатъчно популярни у нас,  не са задължителна и отговорна част от екипировката, а и към момента на писането на този текст не разполагаме (и надали ще разполагаме) с пълен набор леви и десни крачни самохвати от новите серии. Показатели на двата модела:

Още →

Новият пещерен курс 2013

Пещерен клуб “Под Ръбъ” ще организира курс за обучение на пещерняци.

Обучението ще включва:
– проникване в пещери и пропасти;
– усвояване на техники за преодоляване на отвесни пасажи;
– оказване на първа помощ;
– познавателна част включваща приложна за пещерите география, геология, картография, биология и археология.

Курсът ще се проведе в рамките на 3 месеца: Март, Април и Май. Обучението ще завърши с полагане на практически и теоретичен изпит.

Предварителното събиране на желаещите за запишат курса е на 20.02.13. За повече информация – email: pod_rb@abv.bg.