Лекции

Конспект лекции приготвени и предоставени от клуб „Под Ръбъ“. Съдържат основните точки от информацията за безопасно и приятно пребиваване в пещерите.

  1. Въжета, видове, експлоатационни качества, фактори намаляващи здарвината, поддържане. – основни знания за работа с въже.
  2. Облекло, каска, осветление – или как да бъдеш готин в пещерата…
  3. Лична екипировка, възли – списък с личния инвентар на пещерняка +  основна информация за възлите.
  4. Опори – опорите които се ползват в пещерното дело.
  5. Видове закрепвания. Hо – начините по които може да се закрепи едно въже.