Голямата темнота

Намира се в село Дреново, в близост до махала Стефановци, в местността Раздолци.

След влизане в селото се стига до Т-образно кръстовище с чешма. Тръгва се в дясно. Стига се до У-образно кръстовище с бивш магазин, приличащ на трафопост. Тръгва се в ляво. Следва леко изкачване. На склона има път в ляво, който води до стара църква. Нашият път е направо. Следва рязко слизане.  В ниското се виждат къщи. На 50-тина метра преди тях оставяме колите и тръгваме в ляво по поляната.  В ляво се вижда първото дере – не е нашето. Скоро стигаме до слабо очертан път. Нашата дупка е на около 300м. в дерето в дясно. На 5-10 м. от пътя.

Описание на пещерата:

Старият вход на пещерата е затрупан.  Входът е по-близкият до пътя. Влиза се в малка заличка. Пътят ни е в ляво. Следва 8м. тесняк, наречен  “А4”.  Излиза в малка заличка през -5м. праг, който може да се слезе на камина. Може да се пусне прусек около 8м за помощ или стълба 5м.  Следва провиране през блокаж надолу, докато се слезе на поток /тук можете да се объркате/. Пътят продължава по реката.  Има места, които се преминават на горно ниво. Стига се праг -4м.  След около 300м. се достига до водослив с река, идваща от ляво. Продължаваме по течението на реката. Стига се до отвес -6м., който се слиза на камина в ляво. Продължава се по реката. Следва първият полусифон. Пролазва се от дясно. След 150 м. се стига до горен етаж / блокаж/ в дясно, с красиви бели образувания. /Ако продължите направо ще  стигнете до втория полусифон/.Минава се през залата в дясно и отново се излиза на реката. Още 50-тина метра и се достига до сифона. Честито!

Голямата темнота – описание за стигане

Намира се до махала Стефановци на село Дреново. От чешмата на селото се тръгва в дясно и на магазина – трафопост се тръгва в ляво. Продължава се по този път докато почне да се спуска стръмно надолу  и в дъното на поляната на спускането се появят къщи (последният разклон е за недостроената черква, след него е спускането). Там преди къщите има по-неясен път който тръгва в ляво. Желателно е колата да не се вкарва в ливадите защото се косят и племенника на кмета – Боби (който е ловеци и е от ромски произход) може да се разсърди, входът на пещерата, между другото, също е във владенията на кмета.  Върви се по този път около 200м надолу докато в дясно, до самият път, почне да се оформя дере. Там след едно от първите по-високи дървета се търси пътека. Пътеката е доста неясна в началото и не се вижда от пътя.  Входът е съвсем близо до пътя ( около 10-15м ).

Възможни грешки:

  • в ляво също има дере което е по-голямо и в дъното на склона, но това не е дерето на входа;
  • ако се отиде прекалено надолу се стига до път тръгващ на дясно и на горе, пътеката е преди този път.

 

Екстрем – с.Боснек, Пернишко

Местонахождение и достъп:
Пещерата се намира на десния географски бряг на р.Струма по пътя Боснек – Чуйпетльово. На приблизително 50 метра преди “Контакта”, на 10 метра нагоре в основата на малък венец. Още →

Понора – с. Чирен, Врачанско

Местонахождение и достъп:
Ако се движите по пътя от Враца към с. Чирен, на около 2 км преди самото село има отбивка в ляво за Божия мост, срещу нея /сиреч от дясно/ и няколко метра назад започва черен път. Тръгнете ли по него почти веднага се разкрива сляпа долина в дясно. Слизате в нея и в основата на венеца се намира входа.
Още →

Белите езера

БФСп N:1201

Екипиране:

Закрепване на дърво и камък с примка и въже – 25м.

Подвеждащ парапет. Прехвърляне в спит на камък с лента.

На 2м. междинно прехвърляне с ексцентрик с осмица.

Около 17м. пропаст. В ляво има задънено слизане. Входът е в дясно и нагоре. Продължава през тесняк в ляво.

Има около 2м. слизане, което може да се мине на класика, но е добре да се носи 8м. въженце, което се закрепя на 2 сталагмита. Следва друга класика, която може да се мине на пързалка. След нея да се внима да не се настъпват синтровите езера. Стига се до голяма зала. На 5-6м. от края й в ляво има вход за друга зала. Трябва да се изкачите покрай сталактон към 3м.

ВНИМАНИЕ! По информация на хора от ПК Хеликтит в пещерата често се наблюдава наличието на въглероден двуокис като в някои случаи концентрацията е опасно висока!

S-20, надежда, оградите; с.Карлуково

Достъп:
Тръгваме от гарата и подминаваме лудницата, пътя завива зад нея. Вървим по главния път като не се отклоняваме никъде от него, ясно се личи кое е главния път. Та вървим по него докато не стигнем две борови дървета (всъщност те са най-добрия първи ориентир, тъй като други бороподобни няма) от ляво на пътя, а в дясно следва (след трийсетина метра) малка полянка с огнище. Пещерата се намира в ляво по приличащ на пътечка брод през джунглата, на около 30м. от пътя. Още →