Пещерен Клуб “Под Ръбъ”

Церово, Своге

Церово – седалището на клуба

Официално клуба се вписва в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 25.06.07г. Това е относно юридическата част от нашето съществуване… Всъщност всичко започва отдавна. Клубът е съществувал доста години преди решението на един, пък бил той и Софийски окръжен съд.

Това е едно сдружение на младежи създадено, поддържано и развивано на базата на едно отдавнашно детско приятелство, което именно приятелство се оказа и ключовия момент при всяка една инициатива, с която клуба се заемаше и продължава да се заема.

Пк “Под Ръбъ” има за цел да насърчава и развива спелологията по всякакъв възможен начин на територията на община Своге, страната и отвъд граница. Чрез поетапно планирани действия и инициативи целим привличането на общественото внимание върху неособено познатата материя на пещерното и планинско дело.

От година номер 2010-та, един от главните приоритети на клуба е неговото разрастване и разширяване на спектъра от дейности.

Контакти | Членове