Етичен кодекс на пещерняка

Линк за сваляне

Кратък наръчник по етичен кодекс на спелеолога

Приет на заседание на Президиума на УСА, 9.12.1994г.

Основни принципи

 1. Общоприетият етичен кодекс, основан на съгласие, е за предпочитане пред задължителните правила.
 2. Отговорните действия за пример на другите са много по-ефикасни, отколкото властните инструкции.
 3. Спелеолозите откриват и изследват пещери, правят ги известни и достъпни за света на хората.
 4. Те са длъжни да съзнават уникалността и уязвимостта на пещерната среда и да поемат върху себе си отговорността за нейното опазване.
 5. Съвестта на всеки спелеолог се явява най-добрата защита за пещерите.
 6. Всеки спелеолог се явява източник на потенциална заплаха за пещерите, както при изследването им, така и при посещаването им.

 

Поведение на спелеолога
Спелеологът трябва да проявява максимално внимание към опазването на пещерите и строго да спазва следните принципи:

 • Грижете се за добрите отношения с местното население в районите, които посещавате или изследвате, уважавайте правата на собствеността и земевладението, не оставяйте боклук след себе си, избягвайте уврежданията на посеви и насаждения.
 • Оставяйте след себе си в пещерите минимум следи, не изнасяйте от пещерите нищо, което и принадлежи. Щателно избирайте, а при необходимост – маркирайте ограничена пътека при придвижването в пещерата. Опазване на пещерата означава не само опазване на нейните красоти, а опазване като цяло, включително всички видове отлагания, отломки и пр., които се явяват част от средата й. Събирането на образци за научни цели трябва да се осъществява професионално, избирателно и в минимални количества. Отнасяйте се към подземния свят като към уязвим и чувствителен биотоп, бъдете внимателни към пещерната фауна, даже към най-малката. От това се подразбира, че климатичните условия на пещерата или на нейни части не трябва да се променя изкуствено.
 • Колекционирането на минерални, биологични и прочие пещерни находки за изложбени цели е недопустимо и не може да бъде оправдано. Това поощрява други към колекциониране и способства за ограбването на пещерите.
 • Почиствайте пещерите от боклука, оставен от недобросъвестни посетители. Оставайте винаги в пределите на своите физически възможности; добрият самоконтрол е залог за разумно поведение; изтощеният спелеолог не може да се погрижи за опазването на пещерата.
 • Използването на снаряжение, клинове и съоръжения в пещерата трябва да бъде внимателно и да се свежда до минимум, но без да се пренебрегва безопасността. „Леките“ експедиции, използващи минимално количество снаряжение, избягващи широкото използване на клинове и подземни лагери, се явяват най-предпочитани.
 • Въвеждането на съоръжения и минни работи в пещерите, от рода на базови лагери, разчистване на срутвания, големи разкопавания, пресушаване на сифони, може да се провеждат в изключителни случаи и трябва, по възможност, да бъдат временни.
 • Последствията от такива работи, особено за пещерния климат и посещаемостта, трябва да бъдат внимателно оценени. Избягвайте да водите в пещерите големи групи хора. Не следва да се популяризират сведения за конкретни пещери, ако те не са благоустроени специално за екскурзии, в средствата за масова информация.
 • Посещението на пещера или пещерна система, в която продължава изследването, или която се намира под опеката на спелеоклуб, следва да се прави само след съгласуване със спелеолозите, провеждащи изследването или отговарящи за пещерата. Това е обусловено от съображения за безопасност, необходимостта да се уважава работата на изследователите(правата на първооткривателя) и да се съдейства за опазването на пещерата.
  Но това не означава, че първооткривателите и изследователите трябва да „приватизират“ пещерата и да направят невъзможен достъпа за други спелеолози, уважаващи действащите правила и етични принципи.

ГЛАВНОТО: мисли, преди да действаш. Иначе последствията могат да са катастрофални и необратими.

Превел от руски – Атанас Раков

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *