Натиснете "F" за пълен екран и по-добър изглед!

Дължина: 15484 м
Денивелация: 542 м