Край на курса по пещернячество 2010-2011

На 17.04.2011 завърши първият пещерен курс на ПК „Под Ръбъ“.

Всички явили се курсисти взеха изпита си успешно.

Следва таблица с оценките на всички курсисти, преминали изпита:

Още →