Interview #2: Yuri Kasyan, Ukraine

“Interview” is caving club “Pod RB” initiative dedicated to discussions with cavers from all around the world. What they share about their life above and under the ground, their caving experience, stories, dreams and future plans you can find in the following lines…

Tell us something about yourself in terms of caving experience.

The roles are changing throughout the years. Especially, when taking into consideration that I am already 40 years dealing with speleology. In our club I am leading the training and education process for new speleologists, all in all I am club leader as well. On national level (Ukranian Speleological Association) I am a vice president and project leader of ‘The abyss call’ (aiming at exploration of some of the deepest caves on the planet – Kruber – Voronya and the area Aladaglar in Turkey). My roles also include leader of the Ucranian Speleological Association Cave Rescue team and lead editor for the Association’s magazine ‘Svet’.

Още →

Интервью #2: Юрия Касяна, Украина

Инициатива “Интервью” – это инициатива пещерного клуба “Под ръбъ”, посвященная дискуссиям со спелеологами из ближнего и дальнего зарубежья, со всех уголков земного шара. Что они рассказывают о жизни под и над землей, об их спелеологическим опыте, их историях, мечтах и планах, вы можете прочитать в следующих строках…

Расскажите больше о себе с точки зрения ваших пещерных интересов. Какова роль Вашей организации, функции, качеств и т.д.?

С годами роли меняются. Уже 40 лет занимаюсь спелеологией. На уровне национальной организации УСА я являюсь вице-президентом и руководителем проекта “Зов Бездны” (для поиска и изучения некоторых из самых глубоких пещер мира Крубера-Воронья и массив Аладаглар в Турции), возглавляю спасательный отряд УСА и так же являюсь главным редактором издания УСА журнала “Свет”. Тоже в течение трёх мандатов был президентом УСА.

Още →

Интервю #2: Юри Касян, Украйна

“Интервю” е инициатива на ПК “Под Ръбъ”, посветена на дискусии със спелеолози от близо и далеч, от всички части на земното кълбо. Какво споделят за живота под и над земята, опитът като пещерняци, историите, мечтите и плановете, можете да четете в следващите редове…

Разкажете повече за себе си от гледна точка на пещерните Ви интереси. Каква е ролята във Вашата организация, функции, качества, дейности и т.н.?

Ролите през годините се менят. Вече 40 години се занимавам със спелеология. На клубно ниво съм ръководител на обучението на пещерняци – въобще, лидер на клуба. На ниво национална организация – УСА, съм вицепрезидент и ръководител на проекта „Зов на бездната (за търсене и изследване на едни от най-дълбоките пещери на планетата – Крубер-Вороня и масивът Аладалар в Турция), ръководител съм на Спасителния отряд към УСА и главен редактор на изданието на УСА списание “Свет”. Три мандата съм бил президент на УСА.

Още →

Intervju #1: Marko Rakovac, Hrvatska

‘Intervju’ je inicijativa Speleo Kluba ‘Pod Rb’ posvecena razgovorima sa speleolozima sa svih krajeva svjeta. Sto kazu o zivotu iznad i ispod zemlje, speleoloskom iskustvu, snovima i planovima, mozete procitati u sljedacim redovima

Recite nam nešto o sebi i svom speleološkom iskustvu.

Rođen sam 1989. godine i završio sam gimnaziju i Pravni fakultet. Iako sam iz Poreča (turistički grad na sjevernoj obali Jadranskog mora), puno sam skloniji planinama nego moru, a u tome u prilog govori činjenica da prije sam proskijao nego što sam proplivao. Član sam PDS Velebit od 2010. godine i otad se aktivno bavim speleologijom.

Още →

Интервю #1: Марко Раковац, Хърватска

“Интервю” е инициатива на ПК “Под Ръбъ”, посветена на дискусии със спелеолози от близо и далеч, от всички части на земното кълбо. Какво споделят за живота под и над земята, опитът като пещерняци, историите, мечтите и плановете, можете да четете в следващите редове…

Кажете ни нещо за себе си и своя опит в спелеологията:

Роден съм 1989-та, завършил съм гимназия, а по-късно право в университета. И без значение, че съм от Пореч (туристически град на Северно Адриатическо море) съм много по-привързан към планината, отколкото към морето, а за това говори и фактът, че първо съм се научил да карам ски, преди да се науча да плувам. Член съм на Планинско Дружество Велебит от 2010-та и от тогава се занимавам активно със спелеология. 

Още →