Данни от контейнерите за радиация в Колкина

Преди около три години сложихме първите контейнери за следене на радиационния фон от радона. Учени от БАН работят с чешка лаборатория създала специален метод за мониторинг на радона в пещери и препоръки при работа на хора в тези среди.

МОНИТОРИНГ  НА  РАДОНА  В  ПЕЩЕРАТА КОЛКИНА ДУПКА
(включена в научната мрежа BGSpeleo-RadNet на НИГГГ-БАН)
КОНЦЕНТРАЦИИ,  ЕФЕКТИВНА ДОЗА  И  БЕЗОПАСНО РАБОТНО ВРЕМЕ
(период на мониторинга 21.02.2015 – 06.08.2016 г.)

Локалитети на мониторинг Продължителност на мониторинга1 Концентрацияна радон-222 Ефективна доза *2 Безопасно работно време 3
Мин. Макс. Ср.год. Макс. Ср.
години Bq.m-3 mSv часове/год.
Зала 2ри Януари, -112 m 1,5 893 3 515 1 383 10.7 8.3 1118 – 1446
Meандър Дендрариум, -213 m 1,5 795 2 385 1 090 8.0 6.5 1498 – 1834
Лагер 1, -267 m 1,2 895 1 900 1 101 7.3 6.6 1647 – 1816

* Ефективната доза и безопасното работно време са изчислени според Методическото ръководство на чешката Държавна служба за ядрена безопасност: „Metodický návod pro měření na pracovištích, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, a určení efektivní dávky. Doporučení.” – Radiační ochrana, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Praha, listopad 2008.  (№ 307/2002Sb).

Заб.:

  1. За мониторинга на радона са използвани пасивни трекови детектори (по методика на Департамента по радиодозиметрия на Института по ядрена физика на Чешката АН, Прага, където се извършва и подготовката, калибрацията и обработката на детекторите)
  2. Дозите с удебелен червен шрифт – над пределно допустимата норма (6 mSv) (по чешкото законодателство за работа в пещера в рамките на една година)
  3. 3. Часовете работно време с удебелен червен шрифт – коригирани безопасни, по-малко от приетите средно за годината 2000 часа.        

В Зала 2ри Януари са най-големите стойности като там безопасното работното време е до 46 дни за година. Ще продължим проучванията и следенето на радиацията на различни места в пещерата.

Проучването е направено заедно със
БАН – НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ

Facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *