Карта на Колкина до 02.02.2017

Дължина: 1992м
Дълбочина: -408.5м
История на откритието: виж

Вертикален разрез:

Хоризонтален план:

Топография:

Картата и изображенията не могат да се ползват за комерсиални цели без съгласието на авторите!

Остави пещерна рисунка