Последни данни от картировката на Колкина

Нова обща дълбочина: -294.70м.  (няма картиран нито един отвес все още)
Нова обща дължина: 1662м
История на откриването – тук

Вертикален разрез на новите части(жълтото) с картировката от януари 2017Вертикален план с картировка от януари 2017

Хоризонтален план на новите части (жълтото) с картировка от 2017
Хоризонтален план с картировка от 2017

Картата нанесена върху топография на района Картировката нанесена върху топорафия на района

Картата на Колкина върху топография с нанесени разломите (автор: Атанас Русев)
Колкина нанесена върху топография с разломи

За коментари и критики относно новата картировката: Деката и Ефи,
За коментари и критики към чертежите: Папи.

Както всички материали на сайта ни, картата и ползването и може да става само под свободно споделяне без комерсиална цел.

Остави пещерна рисунка