Скица и описание на пещерата Сармусака на инж. Павел Петров от 1901 г.

По-долу ще изложим скицата и описанието на пещерата Сармусака, намираща се в чертите на град Ловеч, дело на един от пионерите на пещерното движение в България – инж. Павел Петров. Това е най-ранното ни свидетелство за документирана пещера от него. Съхранява се в личния му фонд – Ф. 1638К, оп. 1, а.е. 560., отложен в Централния държавен архив.

Описанието на пещерата е отнесено към 25 юли 1901 г., но за съжаление това не е оригиналната скица и описание от посочената дата, а по-късен препис и копие на автора, изготвено вероятно през 20-те години. Налични са три листа съдържащи две скици на пещерата, един профил на скалния венец на хълма Хисаря, с посочено местонахождението на обекта и две описания.

Съпоставяйки наличната ни днес информация, ние може да припознаем заведената в ГКПБ под № 3518 Хисарска пещера като описаната от инж. Павел Петров пещера Сармусака. Това според нас е основание за връщането на по-старото наименование, имайки предвид по-високата му автентичност и безспорната осведоменост на инж. Павел Петров за топонимите в родния му град.

Препис на описанието на  пещерата Сармусака от л. 2:

Пещерата “Сармусака”

Тази пещера се намира на десния бряг на реката Осъм, на най-горния етаж на скалата на Хисаря. Над Горнокрайското училище, старото Славейково училище. Пред  пещерата имало едно разширение във вид на голяма площадка, на който са били [………] къщи около Хисаря. Тук се намирало и разработено кафене, наречено Сармусак кафене от [………], получило названието си Сармурска, а от там и пещерата се казва Сърмурска.

Тази пещера [………] с [………] по долината на р. Осъм  е с най-малки размери. Тя начева с два отвора един до друг, разделени помежду си е една [………] колона. Единият отвор, по-големият е обърнат на север, а другият малко на запад. Тия два отвора дават достъп до едно разширение до входа на едно закръглено помещение с неправилна форма. От него [………] тясна галерия с югоизточно направление [………] направление до 40 метра. След това прави един завой на запад и продължава 25 метра. [………] сечение на пещерата е [………] около 0.60. [………]. След завоя [………]  тази пещера получава едно разширение от 1.20 и продължение от 2 – 2.50 и завършва с една [………] с широчина около 0.50 и около един метър височина.

В тази пещера с посока на запад не може да се проникне [………] посока.

Тази пещера на [………] е суха и [………].[………] колкото се [………] .

Препис на описанието на  пещерата Сармусака от л. 3:

В гр. Ловеч, под Хисаря, току под крепостните стени, се намира пещерата “Сармусака”. Пред нея има една площадка, широка около 10 – 15 метра. Върху тая площ имаше няколко къщи с малки градинки, в които сели чесън, защото виреел много добре. Според предание, което се тиражира в града от тия пещери е имало въже, по което можело да се слезе до р. Осъм

[………]

 

Facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *