Пещерен курс

Тук може да следите как върви настоящият ни курс, как са минали предишните и от къде са започнали някои от най-активните изследователи в клуба ни. Също така информация за бъдещи пещерни курсове ще бъде споделяна тук.

Курс 2023

Курс 2022

Курс 2021

Курс 2020

Курс 2019

Курс 2018